LÆGEBREV / EPIKRISER

 

 

 

 

 

 

Klinikken sender som standart lægebrev/epikrise til egen læge med info om sygehistorie, undersøgelsesresultat og eventuel behandling efter hvert besøg. Ligeledes kan der blive udvekslet lægefaglige oplysninger med andre lægefaglige instanser, - når det skønnes relevant.

Ved første konsultation vil der blive orienteret om dette og indhentet samtykke. Dette gentages i relevante situationer.

NB: Man kan altid frabede sig informationsudveksling og et tidligere samtykke kan ligeledes altid trækkes tilbage. Nævn blot ønsket for ørelægen eller personalet.